Foto: Vlada KS

KS: Počinje isplata dječijih dodataka i naknada za porodilje

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u KS svoje junske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 2. 452. 534,17 KM, saopćila je Vlada KS. Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.634 korisnica prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu i jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.