Medicinski stručnjaci formirali Senat Opće bolnice u Sarajevu

Medicinski stručnjaci i istaknuti ljekari koji imaju dugogodišnje  iskustvo u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” i Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, kao i nekoliko ljekara iz privatnog sektora, formirali su na današnjoj sjednici Senat Opće bolnice-najviše akademsko savjetodavno tijelo te ustanove.

Ideja za formiranje Senata je potekla od prof. dr. Ismet Gavarankapetanovića v. d. direktora Opće bolnice, koji je od kolega zatražio da svojim bogatim iskustvom i znanjem pomognu zdravstvu, pogotovo  u vremenu pandemije koronavirusa.

Senat će donositi zaključke i mišljenja o aktuelnim pitanjima u zdravstvenom sistemu, pokretati inicijative i ukazivati na eventualne anomalije u zdravstvu i predlagati rješenja, piše Oslobođenje.

Među 20 senatora, koliko ih je danas prisustvovalo konstituirajućem sastanku, za predsjednicu je jednoglasno izabrana prim.dr. Milena Lovre – Bilbija, specijalista anesteziologije koja je u mirovinu otišla nakon rada od 18 godina u Kliničkom centru i 22 godine u Općoj bolnici.

Kao stručno i savjetodavno tijelo u oblasti osnovnih nadležnosti Ustanove, odnosno u stručno-medicinskom i etičkom aspektu djelovanja uopće i konkretnim slučajevima, Senat će davati prijedloge i sugestije u pogledu stručnih pitanja o liječenju pacijenata u Bolnici, potpuno besplatno.

Senat Opće bolnice čine doktori, profesori, primarijusi: Ismet Gavrankapetanović, Halima Resić, Nada Kuluder-Ćimić, Šerif Bešlić, Jasenko Karamehić, Emir Solaković, Šukrija Đozić, Adnan Dizdar, Ibro Gavrankapetanović, Jasna Gutić, Ibrahim Pačo, Mehmed Javorić, Josip Jurišić, Youssef Hajir, Momir Šmitran, Milena Lovre –Bilbija, Semin Bećirbegović, Senad Maksić, Sead Željo, Senad Mehmedbašić, Mirsad Kacila, Karlo Masak, Milan Mandilović, Hasan Leto, Suad Fazlagić, Zoran Hadžiahmetović, Jožica Baralić, Fahrudin Kulenović, Željko Ler, Dragan Stevanović, Sarija Agić  i Zlatko Mahić.