Foto: Ilustracija

Ovo su države sa najvećim dugovima na svijetu

Javni dugovi zemalja širom svijeta ubrzano se gomilaju uslijed ekonomske štete izazvane pandemijom koronavirusa.

Najveći dug među državama svijeta u nominalnom iznosu imaju Sjedinjene Države, ali kada se posmatra odnos javnog duga prema BDP-u, onda je na čelu ove liste Japan sa udjelom duga u ekonomskom proizvodu od 283 posto, prenosi B92.

Američki državni dug trenutno je težak 26,5 biliona dolara i procentualno odgovara iznosu od 100,5 posto BDP-a.

S druge strane, nacionalni dug Japana je nešto veći od 12 biliona dolara, dok je vrijednost domaćeg proizvoda oko 4,3 biliona dolara, zbog čega se “zemlja izlazećeg sunca” smatra najzaduženijom na svetu.

Kina, druga najveća svjetska ekonomija vrijedna približno 13,7 biliona dolara, ima dug od oko 7,3 biliona dolara, koji čini 53 odsto BDP-a.

Kada je riječ o evropskim zemljama, najveći teret javnog duga u odnosu na ekonomski proizvod ima Grčka. Njen dug iznosi nešto manje od 450 milijardi dolara, što čini 220 procenata BDP-a.

Slijedi Italija sa dugom od 3,0 biliona dolara, koji je jednak kao 158 procenata BDP-a, prati je Portugal sa koeficijentom duga prema bruto proizvodu od 156 posto a u ovom društvu se nalazi i Belgija sa udjelom duga od 128 odsto u BDP-u.

Lokomotiva evropske ekonomije, Njemačka, također je značajno povećala nacionalni dug, koji sada iznosi oko 81,6 posto BDP-a, francuski dug je premašio vrijednost godišnje domaće proizvodnje i iznosi 116 procenata, a slična je situacija i sa Velikom Britanijom, čiji dug čini 105,5 odsto BDP-a.

Najniže učešće javnog duga u BDP-u imaju Saudijska Arabija i Rusija, 15,7 procenata, odnosno 19,3 posto.