Screenshot 1262

Video/ Kratki test znanja Sarajlija: Ko su dva naša nobelovca?

Šta se desi kada na ulici prolaznicima postavimo pitanje iz opšteg znanja, ili realno govoreći dotaknemo se materije iz osnovne škole?

Prolaznicima smo postavili pitanje ko su dva nobelovca porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Čuli smo neke mnogo zanimljive odgovore, neki su nas zaprepastili, a dobili smo samo jedan ispravan odgovor.

Naša dva nobelovca su Ivo Andrić i Vladimir Prelog.

Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih pisaca, Ivo Andrić, 10. decembra 1961. godine ,dobio je  Nobelovu nagradu za roman “Na Drini ćuprija”. Bio je prvi čovjek sa prostora bivše Jugoslavije koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Svečana dodjela nagrada održana je u Stockholmu, u dvorani Koncertne palate švedske akademije. A ovo najveće svjetsko priznanje Andriću je dodjelio dr. Anders Esterlling, član Akademije.

Vladimir Prelog dobitnik je Nobelove nagrade za hemiju 1975. godine za radove na području organskih prirodnih spojeva i stereohemije.

Prelog je formulisao  Kan–Ingold–Prelogova pravila prioriteta, koja se koriste u organskoj hemiji za davanje naziva stereoizomerima molekula. Pravila predstavljaju niz konvencija koje se koriste primarno u organskoj hemiji za potpuno opisivanje prostornog oblika posmatranog molekula dodjeljivanjem stereodeskriptora hiralnim atomima.