Sarajevska sehara
Foto: Vlada KS
Foto: Vlada KS
Sarajevskasehara.com » Federalni ministar Salko Bukvarević ukopan u Tuzli
BiH Vijesti

Federalni ministar Salko Bukvarević ukopan u Tuzli

U haremu Džindijske džamije u Tuzli danas je klanjana dženaza-namaz ministru za za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata entiteta Federacije BiH Salki Bukvareviću.

Dženazi je prisustvovao veliki broj građana, kao i pripadnika javnog i političkog života, a dženaza-namaz predvodio je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović, prilikom kojeg su poštovane sve higijensko-epidemiološke mjere.

Prije dženaza-namaza u Bosanskom-kulturnom centru Tuzla, instituciji čiji je direktor svojevremeno bio Salko Bukvarević, održana je komemoracija.

Salko Bukvarević je rođen 1967. godine u Gornjem Hrasnu, općina Kalesija.

Osnovnu školu i Srednju građevinsko-geodetsku tehničku školu završio je u Tuzli.

Na Rudarsko-geološkom-građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao 1996. godine, magistrirao 2004. godine, a doktorirao 2011. godine. Na ovom fakultetu izabran u zvanje docenta.

Od 1995. do 1998. godine bio sekretar Kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona, od 1998. do 2007. direktor JU BKC TK-a, od 2007. do 2010. izabrani zvaničnik – profesionalni zastupnik u Skuštini TK-a, a od 2012. godine stručni saradnik za investicije u Sektoru za rudarstvo JP EPBiH.

Kao član komisije učestvovao u pisanju Ustava Tuzlanskog kantona. Učestvovao u formiranju Građevinskog odsjeka na Rudarskom fakultetu u Tuzli. Radio na projektima “Perspektive naučnog istraživanja u oblasti eksploatacije ukrasnog kamena u BiH” i “Praćenje pomjeranja i deformacija terena u gradu Tuzli”, te drugim.

 

Povezani članci