Foto: Patria

Produžen rok za okončanje studija za predbolonjske studente

Na današnjem nastavku sjednice Skupštine KS razmatrane su izmjene i dopune Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju koje su usvojene sa 34 glasa zastupnika.

Suštinski, riječ je o produženju roka za završetak studija za predbolonjske studente do 30.09.2022. godine.

Također izmjene se odnose na postdiplomski studij, odnosno lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka/umjetnosti i doktora nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona (avgust 2017.), imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka/umjetnosti odnosno doktora nauka zaključno sa 30.09.2022. godine.

Ministar obrazovanja KS Anis Krivić u uvodnim napomenama kazao je da postoji veliki broj zahtjeva za prolongiranje roka koji je bio 30. septembar 2020. godine. Oko 2.000 studenata obuhvaćeno je ovim izmjenama i bit će im omogućeno da okončaju svoj studij do septembra 2022. godine.