Rok za izmjenu ličnih podataka u biračkim spiskovima je do 17. augusta

Centralna izborna komisija BiH obavještava sve osobe sa pravom glasa da je u toku aktivnost izlaganja izvoda iz privremenih biračkih spiskova koja je započela 18.07.2020. godine i trajati će do 17.08.2020. godine.

U svrhu omogućavanja uvida javnosti u podatke Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija BiH je sačinila izvode iz Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan raspisivanja Lokalnih izbora 2020. godine, koji su dostavljeni izbornim komisijama i centrima za birački spisak s ciljem uvida javnosti, te izrade konačnih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji će se koristiti za potrebe Lokalnih izbora 2020. godine.

Izvodi iz Centralnog biračkog spiska izlažu se kako bi državljani BiH s biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa.

U ovu svrhu izborne komisije su pripremile Plan izlaganja izvoda iz privremenih biračkih spiskova te na pogodan način obavještavaju birače da se izvod nalazi u centrima za birački spisak, mjesnim zajednicama i drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja Privremenog biračkog spiska (internet–stranica, oglasna ploča općine/grada …), kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja – lično ili u odsutnosti).

Ovim putem pozivamo sve državljane BiH s biračkim pravom da izvrše uvid u izvode iz privremenih biračkih spiskova te da ukoliko utvrde potrebu ispravki i dopuna svojih podataka odmah kontaktiraju nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se izvršile potrebne ispravke ili dopune.

Također, pozivamo sve one koji imaju informaciju da se na izvodima iz privremenih biračkih spiskova nalaze imena lica koja su umrla da o ovim saznanjima odmah obavijeste nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se pokrenule procedure upisa tih osoba u matičnu knjigu umrlih i kako bi se izvršilo brisanje podataka tih osoba sa konačnih biračkih spiskova koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.

Krajnji rok za izvršenje uvida i dostavu zahtjeva za ispravku i dopunu podataka je 17.08.2020. godine. Nakon ovoga roka više neće moći biti moguće vršiti ispravke na  konačnim biračkim spiskovima koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.