Članovi Vlade KS i Međunarodnog aerodroma Sarajevo razgovarali o budućoj saradnji

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministri privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, saobraćaja i boračkih pitanja Draško Jeličić, Faruk Kapidžić, Adi Kalem i Hajrudin Grabovica primili su danas članove Uprave JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. koje je predvodio vršilac dužnosti direktora Alan Bajić.

Razgovarano je o poslovanju ovog preduzeća koje je u značajnoj mjeri ugroženo pandemijom koronavirusa, kao i o stanju u privredi općenito, o modalitetima moguće saradnje sa navedenim kantonalnim ministarstvima i nadležnim ministarstvima Federacije BiH u cilju podrške turizmu, ali i rješavanju određenih problema koji ugrožavaju funkciju ovog preduzeća.

Konkretna pitanja tiču se aktivnosti na uređenju prostorno-planske dokumentacije za područje koje obuhvata Aerodrom kao i zaštićeno dobro Tunela Dobrinja-Butmir, izgradnje saobraćajnica na tom lokalitetu, kao i aktivnosti koje bi mogle rezultirati dolaskom većeg broja turista u Sarajevo.

Premijer Nenadić je istakao da će Vlada KS pružiti podršku svim tim aktivnostima kroz sve svoje resore, te da poseban interes postoji za projekte podrške turizmu.

Svako od navednih pitanja rješavat će se kroz nadležna kantonalna i federalna ministarstva.

V.d. direktora Bajić kazao je da je sastanak bio konstruktivan te je izrazio zadovoljstvo budućom saradnjom.