Omega
Foto: Screenshot

Italianski grad nudi 50 besplatnih boravaka uz određene uslove

Općina Filignano u italijanskom region Molise omogućila je 50 besplatnih sedmodnevnih boravaka u period od 17. Jula do 25. Septembra.

Pedeset besplatnih sedmodnevnih boravaka za posjetioce u mjestu Filignano u italijanskom region Molise, dio je incijative za oživljavanje turizma, sektora koji je teško pogođen pandemijom koronavirusa.

Projekat je pokrenula općina Filignano sa oko 600 stanovnika u suradnji sa hotelom “Le Ginestre”  koji je omogućio 50 besplatnih sedmodnevnih boravaka u period od 17. jula do 25. septembra.

Neophodno je da turisti zainteresovani za učešće u projektu nemaju prebivalište u region Molise, niti da imaju rodbinu na tom području, što je jedan od načina da se podstakne turizam ipromocija znamenitosti u toj oblasti.