Općina Stari Grad: Na Mahmutovcu radovi na pojedinačnim priključcima, nakon toga asfaltiranje

Na Mahmutovcu se užurbano izvode radovi pojedinačnih priključaka domaćinstava na novu kanalizacionu i vodovodnu mrežu postavljenu duž dionice duge 300 metara.

Ovaj veliki projekat uvođenja potpuno nove vodovodne mreže, fekalne i oborinske kanalizacije u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak počeo je u julu ove godine. Radi se na strmom, uskom i zahtjevnom terenu gdje je i sam izvođač u više navrata isticao da uske i neprohodne ulice sa dosta kamena u zemlji kao i podzemnih instalacija otežavaju radove. Ipak, dinamika je više nego dobra i završen je najveći dio posla.

“Zamijenili smo ukupno 900 metara neispravnih cijevi i postavili po 300 metara novih cijevi za vodu, te fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Sada se rade pojedinačni priključci za domaćinstva u ovim ulicama. Svakodnevno smo na terenu i pratimo dinamiku radova. Sada smo u fazi kada počinjemo dogovore za asfaltiranje ulice čim se završe priključci,” pojasnili su u Službi za investicije i komunalne poslove.

Ovaj projekat vrijedan je 750.000 KM, međutim to je samo dio priče koja je počela prije dvije godine. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže počela je 2018. godine iz mjesne zajednice Bistrik, preko Toka-Džeke do Mahmutovca, a obuhvatila je ulice Bistrik potok, Pastrma i Kurtin sokak. Ovo je posljednja faza u ulicama Begovac, Paje i Paje sokak. Ukupno je na cijeloj dionici postavljeno 1.200 metara nove kanalizacione mreže. Ukupno je u projekat uloženo više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka.

Trenutne radove na Mahmutovcu finansiraju Općina Stari Grad i Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. Zajedničko finansiranje je rezultat sporazuma dvije institucije o sufinansiranju ovog projekta od namjenskih sredstava – vodne naknade na području općine Stari Grad.