Prije 24 godine održani prvi opći izbori u BiH nakon potpisivanja sporazuma u Dejtonu

Na današnji dan 1996. godine održani su prvi opći izbori u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Dejtonu.

Osim izbora za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, birani su predstavnici za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i za Skupštine kantona, te Predsjednik Republike Srpske.

Prosječan odaziv birača je bio 79,91% od 3.133.634 ukupnog broja registriranih glasača (79,40% u izborima za članove Predsjedništva i 80,42% u izborima za predstavnike u Parlamentu BiH), što je više za 2,08% od prosječnog odaziva birača 77,83% na Općim izborima 1990. godine.

Na ovim izborima pobijedile su sljedeće stranke: : Stranka demokratske akcije, Srpska demokratska stranka i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Članovi Predsjedništva su postali: Alija Izetbegović (SDA), Momčilo Krajišnik (SDS) i Krešimir Zubak (HDZ BiH).

Na izborima za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine, birana su tri člana, po jedan iz svakog konstituivnog naroda Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je bila izborno podijeljena u dvije osnovne izborne jedinice: Federaciju BiH i Republiku Srpsku. U Federaciji BiH birao se član Predsjedništva iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, u 86 izbornih jedinica, koje su predstavljale osnovne izborne jedinice, dok se u Republici Srpskoj, birao član Predsjedništva iz reda srpskog naroda u ukupno 63 izborne jedinice. Birači sa područja Federacije BiH, mogli su glasati ili za bošnjačkog ili za hrvatskog člana. Mandat članova je četiri godine.