Clemens Lutz učestvovao u odabiru lokacije za privremeno izmještanje instalacije “Zvjezdani put”

U toku trodnevne posjete Sarajevu, sin Helmuta Lutza, autora instalacije „Zvjezdani put“ Clemens Lutz boravio je u službenoj posjeti Općini Centar gdje je sa ostalim članovima tima za izmještanje umjetničke instalacije „Zvjezdani put“ iz parka prof.dr. Nijaz Duraković obišao nekoliko potencijalnih lokacija na koje bi se instalacija mogla izmjestiti.

Podsjećamo, načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić formirao je stručni tim koji će pratiti proces demontaže, izmještanja i montaže na novu lokaciju u čijem sastavu se pored predstavnika Općine i Clemensa Lutza, nalaze i predstavnici Ambasade Savezne Republike Njemačke, Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, Gradske uprave Grada Sarajeva te Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskoh naslijeđa Sarajeva.

Pomenuti tim je nakon obilaska potencijalnih lokacija donio odluku da se instalacija privremeno izmjesti na plato kod SCC-a na Marijin Dvoru sa čim su se složili i autor instalacije Helmut Lutz, kao i njegov sin Clemens Lutz, koji je ujedno i član stručnog tima.

Načelnik Ajnadžić je izrazio zadovoljstvo zbog odabira lokacije za privremeno izmještanje instalacije do privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu sa važećim Regulacionim planom Gradski centar Marijin-Dvor.

“Raduje me činjenica da smo riješili dilemu oko lokacije za privremeno izmještanje instalacije. Budući da nam predstoji period loših vremenskih uslova, a u cilju zaštite instalacije, odlučili smo da se proces demontaže, izmještanja i montaže na novu lokaciju prolongira za mjesec mart. Ukoliko se u međuvremenu pojavi još neka potencijalna lokacija, vrlo rado ćemo je predložiti”, kazao je Ajnadžić.

Lutz se još jednom zahvalio načelniku Ajnadžiću i saradnicima na dobrodošlici te izrazio zadovoljstvo svim ponuđenim lokacijama za privremeno izmještanje.

“Sve ponuđene lokacije su izuzetno dobre i prihvatljive, a tim je zajednički donio odluku da to bude lokacija kod SCC-a na Marijin Dvoru. Sretan sam da smo na ovaj način uspjeli riješiti problem, i da će se nakon privođenja zemljišta krajnjoj namjeni instalacija ponovno vratiti na Hastahanu koja je za nas jako simbolična”, kazao je Lutz.