Foto: KJKP ViK

KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u 28 sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Radovi će se obavljati u slijedećim ulicama: Akifa Šeremeta, Viteška, Humska, Trg heroja, Za beglukom, Gorica, Mali Kiseljak, Kromolj, Husage Čišića, Gornja Breka, Hamida Beširovića, Nahorevska, Bistrik basamaci, Iza Hrida, Paje, Paje sokak, Fra Matije Živkovića, Krivoglavci, Stara željeznička stanica, Hotonj Gornji, Adema Buće, Trebinjska, Safeta Isovića, Mehmed-paše Sokolovića, Ispod grada, Začardak, Ramiza Salčina i Olimpijska.

Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.