Subvencije od po 7.000 KM za rješavanje stambenog pitanja 276 mladih osoba u KS

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić saopštio je danas rezultate javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu.

„Na javni poziv prijavilo se 398 kandidata. Po nacrtu rang liste prihvaćene su prijave 272 kandidata. Na nacrt rang liste je uloženo 30 prigovora, od kojih je jedan prigovor bio neblagovremen, a četiri su prihvacena kao osnovana, dok je njih 25 bilo neosnovano. Na konačnoj rang listi je 276 kandidata koji su zadovoljili uslove i njima će biti isplaćena subvencija za rješavanje stambenog pitanja“, naveo je ministar Kapidžić.

Za subvencije je sa pozicije Ministarstva prvobitno bilo izdvojeno 550.000 KM, ali je kroz preraspodjele budžeta za ove namjene obezbijeđeno ukupno 1. 932.000 KM, čime je omogućeno da kandidati sa konačne rang liste dobiju sredstva od po 7.000 KM.

Ministar Kapidžić pozvao je sve mlade osobe koje su ostvarile pravo na subvenciju da dostave potvrdu banke o broju transakcijskog računa na koji će se izvršiti uplata dodijeljenih sredstava. Isplate subvencija bi trebale biti realizovane naredne sedmice.

Naglasio je da je uprkos pandemiji, kao i smanjenom prilivu sredstava u Budžetu, Vlada za ove namjene uspjela osigurati dodatna sredstva, u odnosu na prvobitno planirana. Precizirao je da je kroz preraspodjele, sa pozicije Ministarstva prostornog uređenja osigurano 1.082.000 KM, Ministarstva za rad,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 750.000 KM, a sa pozicije Ministarstva kulture i sporta 100.000 KM, a sve u cilju isplate konačnih subvencija za mlade.

Sredstva za te namjene bit će planirana i u budžetu za narednu godinu, najavio je ministar Kapidžić.