Semir Efendić objavio video magacina Civilne zaštite: Sve ovo ide najugroženijim građanima

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić, objavio je video zaista impresivnih količina krompira u magacinu Civilne zaštite NG.

Prema njegovim riječima tamo se nalazi 120 tona krompira.

Ko radi ne boji se gladi. Magacin civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo u kojem se trenutno nalazi oko 120 tona krompira”, napisao je Efendić na početku posta.

Dalje navodi da će u toku zime i proljeća krompir sukcesivno biti podijeljen socijalno najugroženijim kategorijama, javnim kuhinjama, bolnicama i domovima za stare i iznemogle.

Podsjeća da je u saradnji sa JP Lokom i PD Butmir općinska Civilna zaštita u proljeće ove godine izvršila je sjetvu krompira na površini većoj od 10 hektara u Rajlovcu.

“U toku sezone provedene su sve agro-pedološke mjere i na kraju je urod bio oko 150 tona. Iako je sjetva izvršena zbog pojave koronavirusa i bojazni da bi pandemija mogla uzrokovati i krizu sa hranom koja se srećom nije desila, rad civilne zaštite nije bio uzaludan i dokaz je da se možemo brzo organizovati i staviti u funkciju poljoprivredno zemljište kojeg je na žalost u našoj zemlji neiskorištenog na milione hektara”, zaključio je Efendić.