Vlada KS odobrila nabavku 40 aparata za visoki protok kisika KCUS-u i Općoj bolnici

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom se odobrava nabavka 40 aparata za visoki protok kiseonika, sa grijačem i ovlaživačem, te nazalnom kanilom.

Na osnovu iskazanih potreba ovih zdravstvenih ustanova, odobrena je nabavka 30 “High Flow” aparata za Klinički centar i 10 za Opću bolnicu.

Nabavka će se izvršiti putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a finansijska sredstava osigurala je Vlada Kantona Sarajevo.

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 18. novembra 2020. godine donio zaključak da se na osnovu iskazanih potreba Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i JU Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” izvrši nabavka ovih aparata.

Shodno tome, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je pripremilo Prijedlog odluke koju je Vlada danas donijela.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, na današnjoj sjednici je donesena i Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, u okviru Centralnog informativnog sistema.

Zdravstveni sistem Kantona Sarajevo se u okolnostima epidemije susreo sa različitim izazovima, a jedan od ključnih je opterećenost zdravstvenog kadra administrativnim poslovima.

Konkretno, značajno vrijeme zdravstvenim radnicima i saradnicima oduzima obaveza vođenja zakonom propisanih evidencija i medicinske dokumentacije u pisanom i elektronskom obliku, iako važeći propisi omogućavaju samo jedan oblik vođenja dokumentacije.

S obzirom da postoje uvjeti, odlučeno je da se izvrši potpuni prelazak na elektronsko evidentiranje medicinske dokumentacije, kao i zdravstvene i druge evidencije koje nastaju u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, putem Centralnog informacionog sistema Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Time će se ubrzati pružanje usluga zdravstvene zaštite građanima Kantona Sarajevo, olakšati svakodnevno obavljanje poslova zdravstvenim radnicima, ali i omogućiti raspolaganje i razmjenu informacijama o zdravstvenom statusu pacijenta u realnom vremenu, saopćeno je.