CIK: Novo brojanje glasačkih listića u Starom Gradu u Mostaru

Centralna izborna komisija BiH je na 6. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 11. januara, usvojila Naredbu kojom se glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića.

Ujedno će se utvrditi rezultati izbora na biračkom mjestu 155A019 za nivo Izborne jedinice gradskog područja 2 – Stari Grad – 155 po političkim subjektima i kandidatima.

Ponovno brojanje glasoačkih listića, po naredbi će početi u utorak, 12. januar sa početkom u 10:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju je utvrdio direktor Glavnog centra za brojanje.

Saopćili su da će naredba biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

“U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja”, saopćili su.