Okrugli sto o temi ‘Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje’

Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, u partnerstvu sa Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom “Lotos” Tuzla, najavilo je za danas u Sarajevu okrugli sto u cilju promocije projekta “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja”.

Namjera organizatora je upoznati relevantne institucije i organizacije sa projektom i ciljevima projekta te ih motivirati na aktivnije učešće u rješavanju problema seksualnog i rodno zasnovanog nasilja nad osobama sa invaliditetom u BiH.

Najavljeni učesnici su ključni sudionici koji na direktan ili indirektan način mogu doprinijeti da se ovo pitanje efikasnije rješava u bh. društvu.

Na okruglom stolu će biti riječi o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini u vezi sa seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem nad osobama sa invaliditetom, o mogućnostima izgradnje kapaciteta institucija za odgovor na tu pojavu i mogućnostima izgradnje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za odgovor na taj problem.

Pozvani učesnici su predstavnici državnih, federalnih i kantonalnih institucija vlasti te predstavnici pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH.

Projekat “Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – građenje kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja” podržali su organizacija MyRight – Empowers people with disabilities i Radio Hjälpen iz Švedske.

Implementira se od oktobra 2020. godine do septembra 2022.