Oružane snage BiH i Vojska US će održati najveću zajedničku vojnu vježbu

U maju će biti održana najveća zajednička vojna vježba od osnivanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Oružane snage BiH i Vojska US će u maju mjesecu ove godine na poligonima “Manjača” i “Glamoč” održati najveću zajedničku vojnu vježbu od osnivanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Oružane snage Bosne i Hercegovine je službeni naziv za vojsku Bosne i Hercegovine.

Jedinstvene Oružane snage BiH utemeljene su 1. januara 2006. godine nakon reforme obrambenog sustava te prenosa nadležnosti s dva bosanskohercegovačka entiteta na državnu razinu.

Podsjećamo, odlukom Predsjedništva Oružane snage BiH broje 16.000 pripadnika od čega 10.000 djelatnih vojnih osoba, 1000 civilnih osoba na službi i 5000 pripadnika pričuvnog sastava.