Omega
Foto: Općina Stari Grad

Javni poziv za finansiranje rada boračkih udruženja

Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2021. godinu.

Na osnovu člana 35. i 69. Statuta Općine Stari Grad, člana 3. Odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za finansiranje rada boračkih udruženja i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2021. godinu, raspisuje se Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja.

Na Javni poziv mogu se prijaviti općinska boračka udruženja registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, a koja imaju sjedište na području općine Stari Grad Sarajevo.

Za ovu namjenu raspodijelit će se sredstva u iznosu od 60.000 KM, saopćeno je iz općine Stari Grad.

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu je 15 dana od objavljivanja u dnevnim novinama i web stranici Općine (27. februar, 2021. godine).