Foto: Arhiv

Šatro/ Policija FBiH želi izjednačavanje mita sa kantonalnim MUP-ovima

Pripadnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, uputili su protestnu notu zbog nemogućnosti primanja mita.

Navode kao primjer svoje kolege iz kantonalnih MUP-ova, koji imaju priliku da aktivno primaju mito.

“Zaista je sramota da jedan nivo kao što je kanton, ima veće beneficije od nivoa entiteta. Naše kolege sa kantonalnih nivoa, em što imaju manji rejon djelovanje, em što imaju mogućnost da zarade itekako dobar dinar sa strane. Danas smo uputili listu zahtjeva, a rok za ispunjenje smo odredili do kraja naredne sedmice. Ukoliko se naši zahtjevi ne uvaže, stupamo u kolektivni štrajk, pa ćete onda vidjeti kolika je zapravo naša važnost na terenu”, ističe Semir Marica, predsjednik sindikata radnika FUP-a.

Iako procentualno imaju veću platu, u konačnici policajci na nivou kantona ostvare veća primanja od pripadnika FUP-a.

“Mi imamo platu koja je veća za nekoliko stotina KM od njihove, ali oni imaju slobodu pri radu. Mogu sebi nafatati mita za pojas, pogrešno parkiranje, presretanje zbog korištenja mobitela tokom vožnje, a mi te mogućnosti nemamo. Nas samo zovu kada je neko stanje opšte opasnosti, hvatanje terorističkih grupa, suzbijanje lanca narkotika i to je to. Gdje mi tu imamo prostora da primimo mito?! Nigdje! Od sada ćemo tražiti da prije akcije, ponudimo osobi koju trebamo uhapsiti određenu količina mita, kako bi i mi nešto pazarili”, dodao je Marica.

Pripadnici FUP-a su poslali zahtjev da im se omogući kontaktiranje osobe koju trebaju uhapsiti prije akcije i visina iznosa mita, te da im osumnjičeni – ukoliko ima – može predati novčana sredstva da ne bi bio uhapšen.