USK/ U migrantskim kampovima je registrovan povećan broj oboljelih od koronavirusa

Povoljnije vremenske prilike ponovo su utjecale na povećan broj migranata koji dolaze na područje USK. Prema procjenama kantonalnih institucija trenutno je oko 1.500 migranata van kontrole, u divljim kampovima i privatnom smještaju.

Novi priliv migranata je prema ocjenama Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom pogoršao sigurnosnu, ali i epidemiološku situaciju. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo USK u migrantskim kampovima je registrovano povećanje oboljelih od koronavirusa.

“Maksimalna kvota za prihvat migranata na teritoriji USK ostaje 2500 osoba i to 1500 u kampu Lipa, 500 za porodice, porodice s djecom i žene samce u kampu Borići i 500 za porodice s djecom i djecu bez pratnje u kampu Sedra”, jedan je od zaključaka operativne grupe.

Premijer Vlade USK Mustafa Ružnić najavio je i zatvaranje kampa Miral u Velikoj Kladuši istaknuvši da se mora osigurati smještaj van urbanih dijelova općine.

“Imali smo obećanja da će 90 dana za Lipu biti dovoljno da se naprave potrebni kapaciteti, a to se nije desilo. Očigledno jedino sami sebi možemo popraviti situaciju, a uvijek smo bili partner institucijama BiH i međunarodnoj zajednici u rješavanju migrantske krize. Spremni smo iz Lipe izmjestiti višak migranata, a biće poduzete sve mjere kako bi se zaustavilo dostavljanje hrane i odjeće u divlje kampove koji neće prestati egzistirati dok im se pomaže vaninstitucionalno. Nismo protiv da se migrantima pomaže, ali to se mora raditi na mjestima koja su za to određena”, poručio je Ružnić.

Inspekcija i MUP od danas kreću u kontrolu privatnog smještaja koji se opet popunjava migrantima. Upućuje se ponovo poziv nadležnim institucijama BiH da oforme prihvatne kampove za ilegalne migrante, van područja USK te uspostave mehanizam kontrole priliva migranata, u skladu sa raspoloživim smještajnim kapacitetima te da prioritetno u jedan od novoformiranih kampova relociraju migrante iz privremenog centra Miral u Velikoj Kladuši.