Zajednički projekti za boračku populaciju

Popravka stambenih objekta, stambeno zbrinjavanje, pripravnički staž osoba koje dolaze iz porodica šehida i poginulih boraca, bile su teme sastanka načelnik Nermina Muzura sa ministrom za boračka pitanja KS Omerom Osmanovićem.

Tokom sastanka je poručeno kako će učiniti sve za dobrobit ove populacije. Nikada neće i ne smiju zaboraviti na borce, ali ni na članove porodica šehida i poginulih branitelja, saopćeno je iz općine Ilidža.

Iako, još uvijek nije precizirano koliko finansijskih sredstava treba uložiti za popravku stanova, Načelnik i Ministar su se složili da na ovom projektu trebaju raditi zajedno.

Ovom prilikom ministar je posebno ukazao na probleme koji postoje prilikom obezbjeđenja stanova za šehidske i porodice poginulih boraca.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će se pripremiti aktivnosti koje će se realizirati u saradnji Općine i Ministarstva.