Dodatna vozila u javnom gradskom prijevozu, u funkciji i nova autobuska linija

U cilju poduzimanja mjera u zaštiti širenja koronavirusa u Kantonu Sarajevo, Vlada KS je na jučerašnjoj sjednici donijela Zaključak o angažovanju dodatnih vozila u javnom linijskom prijevozu putnika.

Na osnovu dostavljenog akta o analizi sačinjenoj od strane prijevoznika, bit će angažovana dodatna vozila na sljedećim linijama:

Sutjeska – Vogošća (jedan dodatni autobus)

Otoka – В. Potok (jedan dodatni autobus)

Latinska Ćuprija – Komatin (jedan dodatni minibus)

Baščaršija – Sedrenik (jedan dodatni minibus)

U cilju rasterećenja tramvajskog prijevoza, usvojen je i Zaključak o registraciji autobuske linije Hrasnica – Ilidža – Vijećnica, umjesto dosadašnje linije Hrasnica – Drvenija.

Prijevoz na navedenoj liniji obavljat će se sa šest zglobnih autobusa, saopćeno je iz Vlade KS.

“Kroz nove autobuse i minibuse na navedenim linijama, te uspostavu nove linije dodatno ćemo rasteretiti postojeće gužve u saobraćaju i omogućiti građanima kvalitetniji gradski prijevoz nego što ga imaju danas, uvažavajući u isto vrijeme i mjere kriznih štabova vezane za pandemiju”, rekao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.