Poziv boračkim udruženjima za dostavu projekata

Općina Centar je raspisala javni poziv udruženjima boračke populacije sa njenog područja za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz općinskog budžeta za 2021. godinu.

Javni poziv je objavljen 2. aprila 2021. godine u listu “Dnevni avaz” i na općinskoj web stranici: www.centar.ba (rubrika Javni pozivi) i ostaje otvoren 15 dana. Na navedenoj web stranici mogu se pronaći sve potrebne informacije i elektronska verzija prijavne dokumentacije.

Učešće u javnom pozivu je otvoreno za sva formalno registrovana udruženja boračke populacije sa područja općine Centar u skladu sa zakonskim propisima, saopćeno je iz općine Centar.

Projekti za koje se traži finansijska podrška trebaju da se odnose na oblasti organizovanja edukativnih, kulturno-obrazovnih i sportskih aktivnosti i manifestacija, te njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine.

U tekstu javnog poziva su također navedeni i eliminatorni kriteriji ukoliko boračka organizacija nije dostavila finansijski i narativni izvještaj za odobrena sredstva u prethodnim periodima, ako projekat nije urađen u skladu sa odredbama javnog poziva, aktivnosti u projektu ne uključuju građane sa područja općine Centar ili boračka organizacija nije dostavila potpunu dokumentaciju.

Prijedloge projekata sa dokumentacijom potrebno je dostaviti u dva primjerka u štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom “Za javni poziv za projekte boračke populacije”.

Ukoliko aplikanti imaju neka dodatna pitanja mogu ih postaviti putem e-maila: mahira.susko@centar.ba.

Pristigle projektne prijedloge će razmotriti i procijeniti Komisija za odabir projektnih prijedloga, a rezultati će biti objavljeni na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Centar.