Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Filozofski i Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj su, zajedno sa prof.dr. Darkom Tomaševićem, predsjednikom Vijeća grupacije humanističkih nauka, nastavili su posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu i tom prilikom posjetili Filozofski i Pedagoški fakultet.

Kao i posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu realizirane u proteklom periodu, i posjete spomenutim fakultetima su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima oni organiziraju svoj rad i razvoj, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

U skladu sa ustaljenom praksom prilikom posjeta, rukovodstvima fakulteta su predstavljene aktuelnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, te aktivnosti koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju i realizaciju sredstava namijenjenih razvoju nauke, tj. izgradnji naučnoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih kapaciteta.

U toku posjeta dekani fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili doprinos i postignuća ostvarena kroz naučnoistraživački rad svojih profesora, saradnika i studenata.

Najveći dio razgovora ipak je ostavljen za dijalog o razvojnim izazovima sa kojima se suočavaju ovi fakulteti.

Na Filozofskom fakultetu ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj susreli su se sa dekanom prof.dr. Muhamedom Dželilovićem i njegovim saradnicima.

Tom prilikom, dekan Dželilović je upoznao prisutne sa trenutnim stanjem na ovom fakultetu, problemima nastalim u procesu integracije Univerziteta, njegovim razvojnim projektima i drugim pitanjima vezanim za nesmetan rad i funkcioniranje ove visokoškolske ustanove.

Sagovornici su postigli saglasnost da je za rješavanje postojećih problema potrebna saradnja između Fakulteta, Univerziteta i resornog ministarstva, kao i daljnje zajedničko djelovanje radi ostvarenja ciljeva i zadataka iz misije Filozofskog fakulteta.

Sastanak na Pedagoškom fakultetu, gdje su se ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj susreli sa dekanom prof.dr. Danielom Malečom i njegovim saradnicima, bio je posvećen razgovoru o temama koje se odnose na reformske procese i integraciju Univerziteta, razvoj ovog fakulteta, naučnoistraživački rad i njegovo unapređenje, realizaciju nastavnog procesa.

Tokom susreta je istaknuto da Pedagoški fakultet funkcionira kao visokoobrazovna ustanova u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

Naglašeno je i kako je djelatnost Pedagoškog fakulteta od posebnog javnog interesa, saopćeno je iz Vlade KS.