Omega
Foto: Općina Ilidža

U narednom periodu realizacija velikih infrastrukturnih projekata

U posjeti općinskom načelniku Nermin Muzuru bio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta.

Dogovoreni su naredni koraci u realizaciji izuzetno bitnih infrastrukturnih projekata za Općinu ilidža u saradnji sa Ministarstvom za saobraćaj i Vladom Kantona Sarajevo, saopćeno je iz općine Ilidža.

“U proteklom periodu smo održali nekoliko sastanaka na kojima smo razmatrali mogućnosti saradnje Općine Ilidža i Ministarstva saobraćaja u vrlo važnim infrastrukturnim projektima na našoj lokalnoj zajednici. Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Program održavanja, rekonstrukcije i izgradnje saobraćajnica na području Kantona Sarajevo za 2021.godine i izuzetno nas raduje što su preopoznali značaj realizacije projekata i rekonstrukcije na našoj općini. Koristim priliku da se zahvalim ministru Šteti na podršci i na izuzetnoj saradnji i radujemo se projektima koje ćemo realizirati”, kazao je načelnik Muzur.

U narednom periodu realizirat će se sljedeće:

Rekonstrukcija isključne trake sa ceste Zapadni prilaz gradu u naselju Osijek,
Regionalni put R952 Butila – Osik – Plandište, dionica: Stara pruga – Osijek,
Kružni tok na spoju ulica M17-Ibrahima Ljubovića-Bosanskih gazija
Ratni put prema Igmanu,
Ulica Hrasnička cesta od spoja sa ulicom Butmirska cesta do spoja sa M17,
Postavljanje i obnova vertikalne saobraćajne signalizacije u nadležnosti Direkcije za puteve na području općine Ilidža,
Ulica Stojčevac.
Vlada Kantona Sarajevo usvojila je i Odluku o usvajanju projekta kapitalne investicije “Izgradnja tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica”

“Izgradnja tramvajske pruge za Hrasnicu je prioritetni projekat i vrlo je važan za općinu Ilidža, ali i za Kanton Sarajevo. U narednom periodu planiramo realizaciju započetih projekata ali i planiramo druge vrlo važne projekte u ovoj općini”, kazao je ministar Šteta.