Foto: Arhiv

Na današnji dan 1870. godine rođen je Safvet-beg Bašagić

Bio je pjesnik, historičar, dramski pisac, prevodilac sa orijentalnih jezika, pamte ga kao časnog čovjeka, a pisao je pod pseudonimom Mirza Safvet.

Safvet-beg Bašagić rođen je 06. maja 1870. godine u Nevesinju. Osnovnu školu pohađao je u Mostaru i Konjicu, u Sarajevo se doselio 1882. godine gdje završio ruždiju i a nakon toga gimnaziju 1895. godine.

Od 1895. do 1899. je studirao orijentalne jezike, arapski i perzijski na Bečkom univerzitetu.

Jedno vrijeme radio je kao profesor u sarajevskoj Velikoj gimnaziji (Prva gimnazija), te 1903. je osnovao društva ”Gajret”, ”El-Kamer”, ”Muslimanski klub”.

Godine 1907. pokreće list ”Ogledalo”, a godinu dana kasnije odlazi u Beč gdje priprema doktorat iz orijentalnih jezika i historije islama.

Doktorat je odbranio 1910. godine na temu “Die Bosniaken und Hercegovcen auf dem Gebiete der islamischen Literatur” i stiče zvanje doktora.

Iste godine izabran je za zastupnika u Bosanskom saboru i odmah poslije smrti Ali-hodžabega Firdusa, imenovan je za predsjednika Sabora. Na tom položaju ga je zatekao i slom Monarhije. Nakon rata, od 1919. godine radi kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu sve do 1927. godine kada je umirovljen.

Poeziju je počeo pisati još kao učenik sarajevske gimnazije, a na studiju u Beču priredio je za štampu prvu zbirku pjesama (”Trofanda iz hercegovačke dubrave”), a tada piše i prve naučne radove i prikuplja građu za historiju Bosne.

Prvog maja 1900. godine pokreće zajedno sa Edhemom Mulabdićem i Osmanom Nuri Hadžićem list ”Behar”.

“Jedan narod može doživjeti politički, socijalni i ekonomski fijasko u svojoj postojbini. Sve je to privremeno, sve može biti od danas do sutra. Ali ipak imade nešto što nije prolazno, što ne može ni puki slučaj, ni najljući neprijatelj uništiti, a to su umotvorine koje mi zovemo literaturom. Taj trijumf ostaje za vijeke, jer je on amanet budućim naraštajima i vremenima”.

Umro je 9. aprila 1934. u Sarajevu, a sahranjen u haremu Begove džamije.

U listu ”Novi behar” ostalo je zapisano da do 9. aprila 1934. godine Sarajevo nije vidjelo veličanstvenije dženaze od one Safvet-begu Bašagiću. Povorka je krenula iz Hrgića ulice, a na dženazi je bilo 5.000 ljudi. Ukopan je u haremu Begove džamije u Sarajevu.