Potpisani ugovori za finansiranje rada boračkih udruženja u 2021. godini

U Općini Ilijaš u petak, 7. maja 2021. godine načelnik Akif Fazlić potpisao je ugovore sa predstavnicima 12 boračkih organizacija o finansijskoj podršci Općine za implementaciju projekata i redovnog rada udruženja.

Ove godine za udruženja iz boračke populacije iz Budžeta Općine Ilijaš izdvojeno je 100 hiljada KM i to a za redovan rad 60 hiljada KM, a za aplikacije programa 40 hiljada KM.

Prisutnim predstavnicima obratio se Pomoćnik načelnika u Služba za opću upravu, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Nijaz Spahić, koji je napomenuo da je Javni poziv bio otvoren u martu, a Budžetom su definisana finansijska sredstva. Općinski načelnik je na prijedlog Komisije za selkciju i odabir projekata donio konačnu Odluku o raspodjeli sredstava.

Prilikom potpisivanja ugovora načelnik Fazlić istakao je opredjeljenje lokalne zajednice da podržava projekte koji doprinose poboljšanju kvaliteta života pripadnika boračke populacije.

Imajući u vidu važnost rada i postojanja boračkih udruženja, Općina Ilijaš u okviru kontinuirane brige o boračkoj populaciji, najzaslužnijoj za današnju slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, dugi niz godina redovno iz svog budžeta izdvaja značajna sredstva kako bi im pružila podršku i razne vrste pomoći. U općinskom budžetu za 2021. godinu za tu namjenu obezbijeđeno oko 139 hiljada KM. U narednom periodu realizovat će se niz veoma važnih projekata, kao što su završetak knjige o 126. Ilijaškoj brigadi kao i filma o komandatu rahmetli Hašimu Spahiću. Naša obaveza je da podržavamo ovakve projekte te obezbjedimo uslove za kvalitetan rad boračkih udruženja. Koristim ovu priliku da čestitam našim boračkim udurženjima na njihovim aktivnostima i vjerujem da će svoj rad uspješno obavljati i u budućnosti“, pojasnio je Fazlić.

Predstavnici boračkih udruženja zahvalili su se načeliku Fazliću i Općini Ilijaš. Predsjednik Koordinacije boračkih udruženja općine Ilijaš Enes Durak istakao je važnost projekata koji će se realizovati u narednom periodu te očuvanja kulture sjećanja.

Želim da se zahvalim Općini i načelniku na izdvojenim sredstvima i prilici da boračka udruženja rade te daju svoj doprinos da kultura sjećanja ostane i dalje aktivna. Bez ovih sredstava boračka udruženja ne bi mogla ni funkcionisati. Boračka udruženja u narednom periodu realizovat će nekoliko bitni projekata, od monografije 126.ilijaške brigade, filma o rahmetli Hašimu Spahiću, knjige i filma o doprinosu patriotske lige u proteklom ratu do pravljenja memeorijalne sobe u okviru udruženja 126. ilijaške brigade. Mi moramo njegovati ovakav način rada, da se ne bi desio zaborav. Narod i narodi koji to sebi dozvole, mogu očekivati da im se i ponovi. U školama nemamo priliku da mlade generacije uče i izučavaju šta se dešavalo u proteklom narodno-oslobodilačkom ratu. Zbog toga moramo dati svoj doprinos kroz pisanu riječ i snimanje filmova o akterima i situacijama koje su se tada dešavale“, rekao je Durak.

U Budžetu općine Ilijaš za 2021. godinu, 139 hiljada KM previđeno je ta podršku boračkoj populaciji i aktivnostima udruženja. Pored finansijske podrške udruženjima, Općina izdvaja i 30 hiljada KM za pružanje besplatne pravne pomoći, 7 hiljadaKM za obilježavanje 11. jula i 2 hiljade KM za podršku Manifestaciji “Odbrana BiH – Igman”, saopćeno je iz općine Ilijaš.