Igralište u Nadmlinima je zatvoreno zbog građana kojima smeta buka i blizina terena

Tragom dezinformacija koje su se pojavile u javnosti o razlozima zatvaranja igrališta Nadmlini, Općina Stari Grad obavještava građane da je igralište zatvoreno shodno nalogu inspekcije zbog postupka koji su pokrenuli obližnji stanari žaleći se na buku i ugroženost zbog blizine igrališta i nije riječ ni o kakvoj novoj gradnji ili novom projektu.

Igralište Nadmlini ostat će zatvoreno sve do donošenja konačnog rješenja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a što ćemo u narednim redovima detaljnije pojasniti.

Nadmlini su bili zapuštena parcela puna otpada

Prije svega, želimo naglasiti da se na mjestu sadašnjeg igrališta nalazila zapuštena i nefunkcionalna parcela pokrivena velikim količinama otpada, ruševina i rastinja. Nesavjesne osobe koristile su ovaj prostor i za bacanje smeća usljed čega je dolazilo do pojave glodara.

Građani su, putem Mjesne zajednice Kovači, tražili čišćenje ove parcele i njeno uređenje. Služba civilne zaštite Općine Stari Grad je 2016. godine angažovala firmu koja je sedam dana radila na raščišćavanju parcele i odvozu otpada kako bi se dovela u zadovoljavajuće stanje.

Nakon toga pristupilo se njenom uređenju, a izgradnju sportskog igrališta tražili su građani Mjesne zajednice Kovači o čemu svjedoči i zapisnik sa Zbora građana od 31.05.2016. godine. Upravo je njihov prijedlog poslužio za izradu projekta koji je uvršten u UNDP-jev program “Jačanje uloge mjesnih zajednica” putem kojeg je finansirana gradnja.

Dakle, igralište je sagrađeno na zahtjev građana, a zatvoreno je zbog nastojanja pojedinaca da zbog ličnih afiniteta obezvrijede projekat i onemoguće građanima, posebno djeci, korištenje ovog terena, a sve pod izgovorom da im smeta zbog prevelike buke i da su ugroženi.

U nastavku donosimo hronološki pregled:

Služba za urbanizam Općine Stari Grad Sarajevo izdala je 2017. godine Općini Stari Grad Sarajevo urbanističku saglasnost za radove izgradnje sportskog košarkaškog igrališta u ulici Nadmlini bb. Inače, parcela je u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo je dao saglasnost i ovjerio Idejne projekte, uz konstataciju da sportsko igralište svojim gabaritima i planiranim materijalima ne narušava postojeće historijsko mjerilo i ne devastira ambijent. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo također je dao pozitivno mišljenje.

Smatramo važnim istaći da se urbanističkom saglasnošću ne daje pravo građenja, već samo urbanističko-tehnički uslovi za buduće promjene u prostoru, te je kao takva urbanistička saglasnost za radove na lokaciji Nadmlini bb otpremljena susjedima sa sjeverne, južne i zapadne strane strane predmetnog igrališta. Rješenja otpremljena S.D. F.T. i S.N.K. su vraćena kao neuručena uz napomenu dostavljača od 25.08.2017. godine da su obaviješteni, ali da pošiljku nisu preuzeli. S obzirom da predmetno rješenje nije uručeno gore navedenim susjedima, u skladu sa odredbama člana 94. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99) isto je stavljeno na oglasnu ploču ovog organa i po isteku 15 dana vraćeno je Službi za urbanizam, čime se dostavljanje smatra izvršenim.

Uputili žalbe na urbanističku saglasnost i upotrebnu dozvolu zbog buke

Općini Stari Grad Sarajevo je 02.04.2018. godine izdato odobrenje za građenje za predmetne radove, a potom 30.03.2020. godine i odobrenje za upotrebu za izvedene radove izgradnje sportskog igrališta.

Nakon izdavanja odobrenja za građenje, komšije N.H, P.H. i N.I. podnijeli su prijedlog za obnovu postupka izdavanja urbanističke saglasnosti Općini Stari Grad Sarajevo, koji je nakon provedenog postupka odbijen. N.H. i N.I. su protiv ovog rješenja podnijeli žalbu.

Rješenjem Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05-23-661/20 od 09.09.2020. godine poništeno je gore navedeno rješenje i predmet je vraćen na ponovni postupak prvostepenom organu.

U Službi za urbanizam je u toku provođenje ponovnog postupka po uputama iz rješenja drugostepenog organa.

N.H. i N.I. su također 25.06.2020. godine izjavili žalbu na rješenje kojim je Općini Stari Grad izdato odobrenje za upotrebu za izvedene radove, a ista je rješenjem ovog organa odbačena kao nepravovremeno podnesena.

Imenovani su izjavili žalbu na navedeno rješenje, pa je ovaj organ kompletan spis i žalbu dana 25.08.2020. godine dostavio na nadležno postupanje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, gdje se i trenutno nalazi.

Pojašnjenja radi,

N.H. i N.I. su majka i sin i žive u istom objektu, te kao neposredni susjedi ističu da im igralište smeta zbog prevelike buke i da su izvedenim radovima ugroženi uslovi života u njihovoj kući. Inače, na igralištu je postavljena panelna ograda visine šest metara, namijenjena sportskim igralištima. Ugrađena ograda posjeduje sve neophodne certifikate prema EU standardima sigurnosti.

Izgradnja igrališta u ulici Nadmlini je realizovana u sklopu projekta “Jačanje uloge MZ u BiH” u kojem je Općina Stari Grad Sarajevo uspješno učestvovala sa građanima, a putem Savjeta mjesnih zajednica. Program “Jačanje uloge MZ u BiH je implementirao UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a njegovu realizaciju finansirale su vlade Švicarske i Švedske. Realizacija projekta koštala je oko 86.000 KM. Izvođač radova bila je firma “Sela” d.o.o. Sarajevo. Proceduru izbora izvođača radova i ugovaranja, proveo je UNDP BiH, saopćeno je iz općine Stari Grad.