KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Radovi će se izvoditi na popravkama kvarova u sljedećim ulicama: Gradačačka, Rafaela Gaona, Kobiljak, Antuna Hangija, Kobilja glava, Donji Hotonj, Adema Buće, Osik, Trg solidarnosti, Bulevar Meše Selimović, Dejzina Bikića, Marija Mikulića, Prvomajska, Majdanska, Tepebašina, Mehmed-paše Sokolovića, Petrakijina, Brajkovac, Olimpijska i Posavska.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Bunica, Halid bega Hrasnice, Trg ZAVNOBiH-a, Patriotske lige i na Bjelašnici. Ispitivanje kanala vršit će se u ulici Bakije sokak. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Adema Buće, Gimnazijska, Vladislava Skarića, Muvekita, Avde Jabučice, ručno čišćenje slivnika u ulicama Podcarina i Branilaca Sarajeva, a ručno čišćenje šahtova u ulicama Bakija sokak i Patriotske lige.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Baruthana i u ulici Armije RBiH a crpanje separatora u ulici Hadži Bešireva, saopćeno je iz ViK-a.