Foto: Ilustracija

KJKP ViK: Radovi na održavanju vodovodnog sistema u nekoliko sarajevskih ulica

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Halid bega Hrasnice, Ramiza Salčina i Čekaluša. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na lokalitetu Vlakovo a u trećoj smjeni, u noćnim satima, u ulicama Musala, Mis Irbina i Reisa Džemaludina Čauševića.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Halilovići a crpanje taložnika u ulici Rajlovačka.

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Braće Mulić, Boguševac, Vranjače, Dejzina Bikića, Trg solidarnosti, Prnjavorska, Talirevića, Vitkovac čikma, Azići, Mehmedalije Bojića, Čadordžina, Hadžimustafe Penjave, Hamdije Pozderca, Mustajbega Ličkog, Baruthana, Sarajevskih gazija, Obhodža, Čebedžije gornje i visočiji dijelovi naselja Vratnik.

Okončanje radova očekuje se u poslijepodnevnim satima, saopćili su iz ViK-a.