Na današnji dan preminuo je Emerik Blum

Rođen je 1911. godine u Sarajevu. Školovao se u Češkoj, diplomirao elektrotehniku na Tehničkom fakultetu u Pragu, nakon čega se vraća u Sarajevo.

Ubrzo nakon povratka sa školovanja (1941), uhapšen je i odveden u logor Jasenovac, gdje je kao zatvorenik-inženjer održavao električnu centralu, a odakle bježi 1944. godine. Zajedno sa Oskarom Danonom, Mešom Selimovićem, Ismetom Mujezinovićem i Vojom Dimitrijevićem je pokretač Collegium Artistucuma.

Emerik Blum je poslije 2. svjetskog rata bio je načelnik u Ministarstvu industrije i rudarstva Bosne i Hercegovine, generalni inženjer Generalne direkcije Savezne elektroprivrede, generalni direktor Direkcije za elektropriverdu Vlade FNRJ, pomoćnik ministara Elektroprivrede, predsjednik Komiteta za elektroprivredu… Jedan je od osnivača preduzeća Elektroprojekt (1951), iz kojeg uskoro nastaje regionalni gigant Energoinvest koji je djelovao u cijelom sviejtu.

Stipendirao je i školovao stručnjake raznih tehničkih profila i uveo stalnu praksu specijalizacije domaćih stručnjaka u Rusiji, SAD, Njemačkoj, Francuskoj, Engleskoj i drugim zemljama.

Interesantan je Blumov poduhvat da se uvede mašinska obrada podataka sa digitalnim računarom GAMINA 30 i analogni računar PAČE 231 koji je u 1964. godini bio čudo tehnike, a bio je i prvi u Bosni i Hercegovini. Također je shvatio da je jugoslovensko tržište usko uz povećani plasman energetske i serijske opreme, pa je uzimao teške devizne kredite da bi otvorili 20 predstavništva sektora izvoza, a kasnije se taj broj izvoznih punktova povećavao, od Meksika, SAD, arapskih zemalja te bliskog i dalekog Istoka.

Osnovao je Laboratorij za zavarivanje i defektoskopiju (1954) da bi formirao i društvo za zavarivanje u BiH i školu zavarivanja. Laboratorij je priznat od jugoslovenskog LOYD-a registra brodova, germanskog LOYD-a i postao redovni član Međunarodnog instituta za zavarivanje u Parizu. Švedska firma ACEA-ATOM je zaključila ugovor sa Energoinvestovim insitutom za ispitivanje gorivnog elementa za nuklearna postrojenja (1970).

Blum nikada nije pripadao partijama i nije se politički eksponirao. Stvorio je jednu od najuspješnijih jugoslovenskih firmi, obrazovao i zaposlio hiljade ljudi, otvorio Jugoslaviju svijetu i svijet Jugoslaviji te pokazao koliko jedna mala zemlja ima potencijala.

Emerik Blum je bio gradonačelnik u doba najvećeg procvata Sarajeva, u periodu od 1981. do 1983. godine. Preminuo je 24. juna 1984. godine, nakon što je završio svoje poslijednje poslove u odboru za organizaciju 14. Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu.

Jedna od ulica na Grbavici u Sarajevu nosi njegovo ime, a postavljena je i bista ispred zgrade Energoinvesta. Emerik Blum je odlikovan titulom Viteza Legije časti Francuske (1974).

Izvor: Historija.ba