Foto: RTV Živinice

KUCZ Kantona Sarajevo izdaje upozorenje za preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava

S obzirom da se periodu od 16. do 19. jula ove godine, prema vremenskim prognozama od Federalnog hidrometeorološkog zavoda na području cijele Bosne i Hercegovine očekuju obilnije kišne padavine koje mogu lokalno usloviti bujične poplave i poplave u urbanim sredinama, upozoravamo sva pravna i fizička lica, da ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina.

Ovim će se stvoriti pretpostavke za efikasniji i brže reagovanja svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA da, u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja, reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina, saoopćila je Press služba KS.