Mjerenja u 16 sati: Zrak je zagađen u centru Sarajeva, na Otoci, Zenici

Indeks kvaliteta zraka u Sarajevu (Vijećnica) prema mjerenju u 16 sati iznosi 114 i spada u nezdrav zrak za osjetljive grupe. Koncentracija PM čestica u zraku je 45.

Na stranici Ekoacije navodi se upozorenje da oboljeli od bolesti organa za disanje i srca, zatim stari, trudnice i djeca trebaju smanjiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Svi ostali trebali bi ograničiti produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani.

Indeks kvalitete zraka na Otoci je 151 i spada u crvenu zonu nezdrav zrak, a zrak je zagađen i u Zenici.

Kada je riječ o mjernoj stanici Ambasade SAD indeks kvalitete zraka je 46 i dobar je.