Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Objavljeni javni pozivi iz oblasti poslovne rehabilitacije

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je javne pozive iz oblasti profesionalne rehabilitacije.

Pravo na finansiranje ili sufinansiranje troškova profesionalne rehabilitacije, u visini do 5.000,00 KM, kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje imaju osobe sa 60 posto i više invaliditeta.

Ukoliko se aplikacija osobe sa invaliditetom koja aplicira na Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom – 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati, odlukom Upravnog odbora Fonda odobri, Fond će na račun obrazovne ustanove uplatiti troškove školovanja.

Student ima obavezu prema Fondu opravdati doznačena sredstva na način da dostavi dokaz o završenom obrazovnom ciklusu kojeg je Fond finansirao/sufinansirao, sapoćila je Općina Novo Sarajevo.