Općina Centar sufinansira stipendiranje djece boračke populacije i civilnih žrtava rata

Višegodišnji projekat u okviru kojeg Općina Centar izdvaja iz svog budžeta sredstva za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata biće nastavljen i ove godine.

Tim povodom je načelnik Općine Centar Srđan Mandić zajedno sa direktorom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata “Ikre” Smajom Halilovićem potpisao ugovor o realizaciji granta.

Na osnovu ovog dokumenta Općina Centar će iz svog ovogodišnjeg budžeta izdvojiti 8.000 KM za sufinansiranje stipendiranja djece boračke populacije i civilnih žrtava rata – srednjoškolaca i studenata.

Prema odredbama potpisanog ugovora Fond “Ikre” ima obavezu da najkasnije do 31. decembra 2021. godine Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar dostavi finansijski izvještaj sa propratnom dokumentacijom o namjenskom utrošku odobrenih sredstava iz općinskog budžeta, saopćila je Općina Centar.