Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Poziv građanima za obnovu ostvarenog prava na dodatak za djecu u općini Centar

U skladu sa kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar poziva sve korisnike prava na dodatak na djecu da u periodu od 01. septembra do 31. oktobra 2021. godine putem protokola nadležnoj pomenutoj općinskoj službi dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za obnovu navedenog prava.

Prema evidenciji Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar pravo na dodatak na djecu na području ove općine ostvaruje 559 porodica/korisnika.

Ukoliko dođe do izmjene zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast nadležna služba će o tome blagovremeno obavijestiti korisnike prava putem web stranice Općine i sredstava javnog informisanje te društvenih mreža, saopćila je Općina Centar.