Sarajevski vatrogasci pritekli u pomoć pri gašenju požara na području Jablanice

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj telefonskoj sjednici dala saglasnost Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo da odobri angažman sarajevskih vatrogasaca za pružanje pomoći u gašenju požara na području općine Jablanica.

Za ovu namjenu će biti angažovano deset vatrogasaca, kao i tri vozila sa pratećom opremom.

Za realizaciju ove odluke zadužila je ovu upravu, koja se službeno 13. augusta ove godine obratila Kabinetu premijera sa zahtjevom za pružanje pomoći u gašenju požara na području navedene općine.

Općina Jablanica nije u mogućnosti svojim raspoloživim snagama i sredstvima kojima raspolaže staviti pod kontrolu požare na širem rejonu općine, te je u skladu sa članom 96. i 97. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva zatražila pomoć, putem Federalne uprave civilne zaštite, za odobrenje angažmana 10 vatrogasaca Kantonalne uprave civilne zaštite KS, kao i tri vozila sa pratećom opremom.