Foto: KJKP ViK/ Arhiv

Danas prekid u vodosnabdijevanju u više od 40 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, bit će izvođeni u 21 ulici.

To su: Tepebašina, Aerodromska, Butmirska cesta, Rogačići, Kemal Begova, Skenderpašina, Branilaca Hotonja, Blagovac III, Jošanica donja I, Mitra Šućura, Uglješići, Vidovci, Vreoca, 13. Juna, Branilaca donjeg Kotorca, Katera, Zagrebačka, Mustafe Behmena, Prof. Dr. Ramiza Velića, Kasima Hadžića i Hekim Oglu Alipaše.

Okončanje radova očekivano je u poslijepodnevnim satima.

Također, planirani su radovi na uvezivanju dijela rekonstruisanog potisnog cijevovoda DN 500 mm za pravac pumpanja Alipašin most – Centar.

Radovi će se istovremeno izvoditi na lokalitetu ulica Majdanska i Zmaja od Bosne.

U sklopu planiranih radova doći će do prekida u vodosnabdjevanju slijedećih naselja sa pripadajućim ulicama: Zmajevac, Sedrenik, Sedrenik mali, Škaljin sokak, Ramića banja, Grdonj, Panjina kula, Stara Breka, Breka, Kromolj, Nahorevo, Hrastovi, Mihrivode, Vrbanjuša, Vratnik, Kovači (Stari grad), Pirin brijeg, Mejtaš, Višnjik, Džidžikovac, visočiji dijelovi Bjelava, naselje Centrotrans i područje oko Logavine ulice.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je u poslijepodnevnim satima po okončanju radova.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Velika drveta, Skenderija, Bačevo, Džemala Bijedića i Kundurdžiluk.

Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Mujkanovića, Majdanska, Geteova i Bosanska.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Devet šehida, a sapiranje prokopa u ulicama Gorana Šišića, Fočanska i Trg nezavisnosti.