Informacija od radovima na vodovodnoj mreži za dane vikenda

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Radovi na vodovodnoj mreži danas u 20 sarajevskih ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, izvodit će se…

Bez vode i danas veliki dio Sarajeva

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Veliki dio Sarajeva jučer gotovo cijeli dan bio bez vode, danas radovi u 20 ulica na vodovnoj mreži

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Veliki dio Sarajeva danas bez vode, normalizacija u večernjim satima

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dane vikenda 16. i 17. oktobra

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas (subota)…

Radovi na vodovodnoj mreži danas u 19 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Radovi na vodovodnoj mreži danas u 17 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Danas radovi na vodovodnoj mreži u 15 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…

Radovi na vodovodnoj mreži u 19 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su…