Foto: KJKP ViK/ Arhiv

Danas radovi na vodovodnoj mreži u 25 ulica i naselja

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 25 ulica i naselja.

To su: Šejh Juje, Kenana Demirovića, Dobroševička, Čekaluša, Zahira Panjete, Bihaćka, Grada Bobovca, Porodice Šehić, Numan paše Ćuprilića, Novi Rezervoar, Ramiza Alića, Fadila Jahića Španca, Grdonj, Branka Galeba, Radnička, Pavla Lukača, Prnjavorska, Ferida Srnje, Sulejmana Pačariza Hodže, Vrbovska, Vjekoslava Klaića, Ice Voljevice, Braće Kovačević, Osmana Đikića i dio naselja Otes. ž

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je u poslijepodnevnim satima po okončanju radova.

Osim toga, Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Aleja ambasadora, Jošanička, Bademe Sokolović, Sabita Užičanina, Adema Buće i na lokalitetima Mošćanica.

Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Himze Polovine, Čekaluša čikma, Brčanska i Hamdije Čemerlića, ručno čišćenje slivnika vršit će se u ulici Franjevačka, a taložnika u ulici Iza Hrida.

Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Grabovine.