Foto: Prijedlog izgleda

Gradonačelnica odbila amandman Naše stranke: Na spomen obilježju Kazani neće biti Armije RBiH

Na sutrašnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva bit će razmatran Prijedlog Odluke o podizanju spomen obilježja Kazani, a nakon što je amandman podnijela Naša stranka sa prijedlogom dopune teksta koji će pisati na spomen-ploči, izjasnila se i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić.

Naša stranka tražila je da na spomen obilježju uz imena ubijenih piše: “Na ovom mjestu su, po naređenju Mušana Topalovića Cace, komandanta 10. brdske brigade Armije BiH, tokom 1992. i 1993. godine ubijeni građani i građanke Sarajeva. Za zločine je osuđeno 14 pripadnika brigade. Broj žrtava nije konačan”.

Ispod spiska žrtava predložili su tekst: “Uz izraze tuge, postovanja i vječnog sjećanja, spomenik podiže Grad Sarajevo 2021. godine“.

U izjašnjenju gradonačelnice navode se da se djelimično prihvata amandman i to u dijelu teksta koji se odnosi na imena i prezimena ekshumiranih osoba, odnosno prihvata se da se za lice „Šteta (Lutvo) Ago, 1942. — 1994.” izmijeni godina smrti, tako da glasi Šteta (Lutvo) Ago, 1942 — 1993″.

Dodatnim konsultacijama saznali smo da datum prijave nestanka nužno ne znači i da je osoba ubijena tog datuma. Obzirom na postojanje mogućnosti da je pomenuta osoba ubijena ranije od navedenog datuma prijave nestanka, a u kontekstu događaja koji su se odvijali u periodu 1992.-1993. godine te da je činjenica da se zločini povezani sa Mušanom Topalovićem Cacom nisu dešavali nakon njegove smrti, uvažavamo predloženo.

Amandman se ne prihvata u ostalom dijelu teksta, a iz razloga kako slijedi: Pravomoćnim presudama Kantonalnog suda u Sarajevu iz 1996. i 1999. godine presuđeno je 14 osoba, pripadnika 10. brdske brigade, a pod komandom Mušana Topalovića Cace za ubistva, a ne za ratni zločin na osnovu čega bi se moglo tražiti navođenje komandne odgovornosti uz identifikovanje jedinice i vojske koja je odgovorna za naređivanje ili nesprječavanje akta ratnog zločina. S tim u vezi, smatramo ispravnim držati se utvrđenih činjenica relevantnih presuda i drugih zvaničnih dokumenata nadležnih institucija.

Kako je i u samom amandmanu tačno navedeno, akcije Trebević 1 i Trebević 2 koje je pokrenula komanda 1. korpusa Armije BiH u periodu opsade grada i najteže ratne godine, u kojoj je, pored svima poznatih 9 specijalaca, život izgubilo još najmanje 30 čestitih pripadnika Armije BiH, jasno ukazuje da je postojala volja i da je plaćena visoka cijena za obračunavanje sa zločincima iz vlastitih redova koji su se odmetnuli od sistema komandovanja i koji su djelovali samoinicijativno.

Shodno prethodno navedenom, jasno je da bi predloženi tekst u kojem se spominje 10. brdska brigada i Armija RBiH, a koji implicira ratni zločin i kolektivnu odgovornost pomenute brigade i Armije RBiH, bio teška nepravda i neistina. Na lokalitetu Kazana je prema zvaničnom dopisu Instituta za nestale osobe BiH ekshumirano 17 identifikovanih osoba relevantnim metodama, a jedna osoba nije identifikovana. U slučaju naknadne identifikacije na spomen ploči se planira ostaviti dovoljno mjesta za upis podataka ove NN osobe. S tim u vezi, podatak o broju ekshumiranih osoba na lokalitetu Kazani od ovlaštene institucije za nestale osobe smatramo jedino relevantnim. Svi drugi navodi o broju žrtava ostavljaju mogućnost manipulacije utvrđenim činjenicama vezanim za ovo stratište.

Grad Sarajevo ne bježi od mogućnosti da podigne spomen-ploče, na drugim, lokacijama, kao što su Gaj i Grm maline, na kojima je pronađen određen broj posmrtnih ostataka, ali kada bude imao zvanične podatke o počiniocima tih zločina i osobama koje su pronađene“, navela je Karić u izjašnjenju.

Prema prijedlogu gradonačelnice na spomen obilježju će pisati:

“Zauvijek ćemo se, s tugom i poštovanjem, sjećati naših ubijenih sugrađana” sa imenima žrtava i grbom Grada Sarajeva.

Bošković (Spasoje) Nevenka, 1933 – 1992 Bošković (Simo) Marko, 1929 – 1992 Ćeranić (Mihajlo) Dragomir, 1943 – 1992 Drašković (Branko) Mileva, 1936 – 1993 Frankić-Brkljač (Vinko) Ranko, 1952 – 1993 Jovanović (Vojo) Duško, 1954 – 1993 Komljenac (Ilija) Marina, 1926 – 1993 Komljenac (Adam) Radoslav, 1921 – 1993 Lavriv (Mihaila) Ana, 1942 – 1993 Lavriv (Stefan) Vasilj, 1933 – 1993 Lemez (Neđo) Novka, 1950 – 1992 Nikolić (Nikola) Ergin, 1966 – 1993 Radosavljević (Boro) Branislav, 1952 – 1993 Šalipur (Momčilo) Predrag, 1965 – 1993 Šteta (Lutvo) Ago, 1942 – 1993 Vučurović (Dobrivoje) Zoran, 1952 – 1992 Žuža (Jefto) Stojan, 1933 – 1992