Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dane vikenda 16. i 17. oktobra

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas (subota) planirani su u četiri ulice.

To su: Skladi, Vrelo Bosne, Blažuj i Hendekuša.

U nedjelju planirani su radovi na popravkama kvarova u ulici Vratnik Mejdan.

U ponedjeljak radovi će se odvijati punim kapacitetima, a planirani su u ulicama: Bolnička, Kundurdžiluk, Pavla Lukača, Splitska, Brezanska, Plantaže, Džemala Bijedića, Čekaluša čikma, Sumbul Avde, Hadži-Sulejmanova, Sarač Ismailova, 21. marta, Aleksandra Puškina, Stara cesta, Orahov brijeg i Mitra Šućura.

Normalizacija u vodosnabdijevanju u ovim danima očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.