Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Kroz projekat “Zeleni ekonomski razvoj“ u 2021. godini provođenje mjera energijske efikasnosti na deset javnih objekata u KS

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa UNDP-om, kroz projekat Zeleni ekonomski razvoj koji finansira Švedska, provodi mjere povećanja energijske efikasnosti na javnim objektima u Kantonu Sarajevo.

U toku 2021. godine, provedene su mjere energijske efikasnosti na objektima Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, JU Elektrotehničke škole za energetiku, JU Područne škole Dragoradi Ilijaš, OŠ “Alija Nametak“ i OŠ “Isak Samokovlija“.

U završnoj fazi su radovi na objektima osnovnih škola “Izet Šabić“ i “Zahid Baručija“, čiji je rok za završetak radova 25. oktobar ove godine, kao i na objektu Osnovne škole “Avdo Smailović“ za koji je rok za okončanje radova 25. novembar 2021. godine.

Pored navedenog u završnoj fazi su radovi na priključenju objekata “Bosanskog kulturnog centra KS”, Arhitektonskog i Građevinski fakultet na sistem daljinskog grijanja.

Mjere energijske efikasnosti uključuju zamjenu dotrajale i energijski neefikasne vanjske stolarije i kotlova, radove na kotlovnicama i grijnim tijelima, termoizolaciju fasadnih zidova i krovova.

Osnovni benefit ovog projekta je poboljšanje uslova za rad i boravak korisnika ovih javnih ustanova, uz značajno smanjenje potrošnje energije, te emisija zagađujućih materija u zrak.

Sredstva za implementaciju ovog projekta je obezbijedila Vlada Kantona Sarajevo i Švedska, a implementator projekta je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).