Foto: Općina Ilidža

Načelnik Općine Ilidža zadovoljan saradnjom sa resornim ministarstvima u Vladi KS

U Općini Ilidža danas je održan je sastanak na kojem su prisustvovali općinski načelnik Nermin Muzur, rukovodstvo Općinskog vijeća Ilidža, predsjedavaući Tarik Stambolić i dopredsjedavajući Samir Avdić i Redžo Lemezan, ministri Vlade Kantona Sarajevo, ministar saobraćaja Adnan Šteta, ministar zdravstva Haris Vranić i ministar finansija Davor Čičić.

“Teme sastanka su bile saradnja Općine sa resornim ministarstvima u Vladi Kantona Sarajevo”, potvrđeno je u saopćenju za javnost.

Načelnik Muzur je iskazao zahvalnost Vladi Kantona Sarajevo na podršci projektima koji su realizirani u proteklom periodu.

„Moram istaći izuzetnu saradnju sa ministrom Štetom i Ministarstvom za saobraćaj u projektima koje smo realizirali kao i u projektima koji su započeti, a bit će realizirani u narednom periodu. U interesu nam je da kontinuirano vodimo dijalog sa resornim ministarstvima kao i da delegiramo projekte ili probleme sa kojima se susreću građani kako bi zajedno pronašli moguća rješenje“, istakao je načelnik Muzur.

Ministri resornih ministarstava složili su se da je izuzetno bitna komunikacija, saradnja i koordinacija te da su na raspolaganju za svaki vid zajedničkog djelovanja kako bi se poboljšali uslovi života građana Ilidže ali i Kantona Sarajevo.

Ministar Šteta je istakao da je pristupljeno planiranju narednih projekata koje će realizirati Ministarstvo i Općina, ali i nagovijestio raspisivanje postupka javne nabavke za tramvajsku prugu za Hrasnicu do kraja tekuće godine.

„U proteklom periodu uspjeli smo da riješimo sve administrativne procedure i kao što smo i planirali, raspisivanje postupka javne nabavke za tramvajsku prugu do Hrasnice će najvjerovatnije biti do kraja tekuće godine“, kazao je ministar Šteta.

Takođe, ministar je istakao da su riješeni i administrativni problemi u vezi sa rekonstrukcijom ratnog puta prema Igmanu te će biti pokrenute aktivnosti na realizaciji ovog projekta ali i radovi na velikoj raskrsnici na 13-toj transverzali kao i na pripremi aktivnosti za izgradnju uključne trake na zapadnom prilazu prema Osjeku.

Ministar Vranić kazao je da se iz oblasti zdravstva kontinuirano radi na unapređenju usluga građanima kako u domovima zdravlja tako i ambulantama. Istakao je da je najveći problem nedostatak adekvatnog kadra shodno potrebama ovih ustanova.

Načelnik Muzur je iskazao spremnost da Općina Ilidža u saradnji sa Ministarstvom zdravstva pokrene aktivnosti u rješavanju aktuelnih problema građana te su dogovorene kratkoročne i dugoročne mjere.

Prvenstveno će se pronaći mehanizmi za prevazilaženje trenutne situacije nedostatka kadra te je najavljeno da će se u narednom periodu riješiti nedostatak kadra u pojedinim ambulantama na području općine Ilidža.

Takođe, ministar Vranić podržao je prijedlog načelnika Muzura da se na lokalitetu Stupskog brda otvori nova ambulanta shodno potrebama građana ovog naselja.

Dogovoreno je i da će u saradnji sa Ministarstvom, Općina u narednoj godini sufinansirati specijalizaciju iz oblasti porodične medicine kako bi se unaprijedio i prevazišao i nedostatak ovog kadra na području Ilidže i Kantona Sarajevo.