Nema više nedolaska u Parlament FBiH, neodgovorni zastupnici će se kažnjavati

Federalni zastupnik Adis Arapović uspio je u namjeri da se konačno Etičkim kodeksom ubuduće kažnjava odsustvo parlamentaraca s radnog mjesta.

Opravdanje se pokazalo i na sjednici koja je održana danas.

Na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta, na prvom glasanju bilo je pristuno tek 80, od 98 zastupnika.

Samo nekoliko njih je najavilo odsustvo. Približno 20 posto ih se nije pojavilo na sjednici. Na kasnijim glasanjima ni na jednoj tačci nije bilo više od 70 – ak prisutnih. Neki zakoni i odluke, važni za građane, privredu i državu, jedva su prošli ili su čak oboreni, zbog manjka ruku u sali za glasanje.

Kako sam još 19. jula najavio, na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH konačno je usvojen Nacrt novog Etičkog kodeksa, s nekoliko mojih prijedloga. Između ostalog, svako neopravdano odsustvo sa sjednice Parlamenta, kao i svako napuštanje sjednice prije završetka, biće kažnjavano oduzimanjem paušala parlamentarcima za taj mjesec, dok će uzastopno odsustvo sa tri sjednice značiti oduzimanje paušala za narednih šest mjeseci.

Paušal iznosi 660 KM, pa će time biti napravljene korisne uštede ili ćemo uozbiljiti rad Parlamenta“, napisao je Arapović.

Odsustvo sa sjednice ili češći boravak u resotoranu nego u sali, slika je odnosa nekolicine pojedinaca prema povjerenju koje im je na izborima dato.

Prema Arapovićevom mišljenju biti član parlamenta u svakoj državi, najveća je čast, privilegija, odgovornost i obaveza, pa je onda red tu privilegiju marljivim radom i čestito opravdati. U danima unutrašnjih i vanjskih udara na državu, tada posebno, svako na javnoj funkciji mora pokazati potpunu odgovornost.