Foto: Arhiv

Radovi na vodovodnoj mreži danas u 17 ulica

Radovi na popravkama kvarova, a u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, za danas su planirani u 17 ulica.

To su: Berkuša mala, Čobanija, Bolnička, Igmanskih bataljona, Jošanica donja, Trg solidarnosti, Otona Župančića, Mehe Žige, Fridriha Adolfa, Podigmanska, Bosanskih kraljeva, Kenana Brkanića, Ramiza Alića, Kobilja glava, Derebent, Fikreta Ploče i Betanija.

Normalizacija u vodosnabdijevanju očekivana je po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Tome Mendeša, Skendera Kulenovića, Čekaluša čikma, Uglješe Uzelca, Banjska, Krste Hegedušića, Omera Stupca, a ispitivanje kanala u ulici Ćemerlina.

Mašinsko čišćenje slivnika vršit će se u ulicama Bjelašnička i Neumska.

Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetima Rajlovac, Kamenolom i Rakovička cesta, a crpanje taložnika u ulici Mehe Smailovića.