Foto: Ilustracija

S tržišta se povlači piletina kompanije iz BiH: Sadrži bakteriju salmonelu

S polica trgovina povlači se proizvod pileći batak i karabatak u kojemu je utvrđena Salmonella enteritidis.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. novembra 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Meso je distribuirano u Hrvatsku, ali ga više nema na zalihama.

U pilećem bataku i karabataku, LOT LKT 80AD, na kojem je naveden rok upotrebe do 27.09.2021. utvrđena je Salmonella enetritidis.

Specifikacija proizvoda:

Referenca: 2021.077HR

Datum slučaja: 07.10.2021

Zadnja izmjena: 13.10.2021

Kategorija proizvoda: meso peradi i proizvodi od mesa peradi

Rizik: ozbiljan

Tip obavijesti: Obavijest za informaciju

Radnja izvršena: nema zaliha

Status distribucije: distribucija ograničena na zemlju koja radi prijavu

Proizvod: Pileći batak i zabatak

Proizvođač: Ovako, Brovis d.d., Visoko, Dobrinje bb, 71 300 Dobrinje, BIH

Serija: LOT LKT 80AD

Datum valjanosti: 27.09.2021

Stavlja na tržište: MI BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac

Objavljeno u RASFF potrošačkom portalu: nije objavljeno do sad

Objavljeno na stranicama HAPIH-a: nije objavljeno do sad

Zemlja prijave: Hrvatska

Porijeklo: Bosna i Hercegovina

Distribuirano: Hrvatska