Foto: A. Sm. (Sarajevska sehara)/ Arhiv

Vlada KS preporučila da se nevakcinisani zdravstveni radnici prerasporede na mjesta bez kontakata sa pacijentima

Na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o produženju važećih higijensko-epidemioloških mjera u Kantonu Sarajevo za narednih 14 dana.

Podsjećamo, radi se o naredbama i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su duže vrijeme na snazi u našem kantonu, s obzirom da, prema procjeni Kantonalnog kriznog štaba, nije postojala potreba za njihovim pooštravanjem.

Nastava na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo odvijat će se po kombinovanom modelu, “on line” i “in class”, u zavisnosti od broja studenata i trenutne epidemiološke situacije.

Visokoškolske ustanove su dužne koristiti sve raspoložive prostorne i vremenske kapacitete kako bi se što veći dio nastave izvodio ‘in class’. Higijensko-epidemiološke mjere koje važe za osnovne i srednje škole primjenjuju se i na visokoškolske ustanove: obavezna distanca od jednog metra u razredu, obavezno nošenje maske tokom trajanja nastave i pojačana dezinfekcija u objektima“, navedeno je u zaključku Vlade.

Poručeno je da se epidemiološka situacija u Kantonu kontinuirano prati, a mjere će se revidirati i eventualno pooštravati u slučaju potrebe.

Također, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove će provoditi pojačan inspekcijski nadzor nad primjenom higijensko-epidemioloških mjera.

Vlada je danas najoštrije osudila “svaki vid opstrukcija, kao i aktivnosti uposlenika u zdravstvenom sektoru Kantona Sarajevo koji učestvuju u antivakcinalnoj kampanji”, te će protiv tih zdravstvenih radnika poduzeti i odgovarajuće korake, u skladu sa svojim ovlastima.

Predlaže se svim menadžmentima javnih zdravstvenih ustanova da, u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorima, a u skladu sa svojim ovlastima, sve uposlenike koji nisu vakcinisani i odbijaju vakcinaciju, rasporede na radna mjesta koja ne zahtijevaju direktni kontakt sa pacijentima i drugim uposlenicima“, navodi se u zaključku sa današnje sjednice.